Priseksempler

1) Billigste bisættelse: Hvor dødsfaldet er sket på et sygehus i Randers/Aarhus, hvor bisættelsen er uden højtidelighed, hvor kisten føres direkte til kremation. Bisættelsen er uden blomster og annonce, og askespredningen over havet foretages af familien selv, og betaling for kremationen går direkte til boet/familien. Her er alle udgifter fra Bedemanden (Kremationskiste, urne, kørsel, honorar, levering af kiste og Ilægning, samt papirarbejde). Vores pris kr. 12.800,-

2) Bisættelse: En bisættelse med højtidelighed i Vestre Lille Kapel, Aarhus inklusiv kistepynt, nyt gravsted, gravsten, dødsannonce og mindesammenkomst. (Se eksempler nedenfor.)

3) Begravelse: Ligeledes i Vestre Lille Kapel inklusiv kistepynt, nyt gravsted, gravsten, dødsannonce og mindesammenkomst.

Udlæg:

Kistepynt: Cirka kr. 1.400,- til 2000,-. 
Gravsten: Fra kr. 4.700 ,-. 
Kremation: kr. 3.271,- Kapelafgift kr. 632,-. Urnenedsættelse fra: kr. 610,-                                                    Dødsannonce: Cirka 800,- til 1.400,- 
Mindesammenkomst: (Evt. tilvalg og ikke medregnet..) Udgiften varierer alt efter, hvor sammenkomsten afholdes og antallet af gæster: Cirka kr. 150,- pr. kuvert.

Sammenlagt vil udgifterne til diverse udlæg være fra kr. 11.000,- ex. gæster til mindesammenkomst.

Udgifter til bedemanden:

Kiste til kremation: Pris fra kr. 5195,-
Levering af kiste og ilægning: Pris fra kr. 1811,-
Urne: Pris fra kr. 791,-. 
Honorar: Pris kr. 3.940,-. 
Rustvognskørsel: Pris fra kr. 1.581,-.

Den samlede udgift til bedemanden vil ved ovenstående bisættelse udgøre cirka kr. 12.819,- (Udgifterne til bedemanden udgør næsten altid mellem kr. 10.000,- og kr. 16.000,-). Det samlede prisoverslag for eksempel 2 vil være fra kr. 24.000,-.

Ved jordbegravelse, eksempel 3, vil der ikke være udgift til kremation og urne, men en større udgiften til gravsted - herunder en fredningsperiode på mindst 20 år, gravkastning, jord mv. til gravsted og hæk til gravsted. Det skal bemærkes, at kirkegårde har forskellige priser for køb af gravsted. Ligeledes skal man tage stilling til vedligeholdelse af gravstedet - skal kirkegården være ansvarlig eller vil man selv påtage sig opgaven. Pris fra kr. 13.577 og opefter - man vil altid tage en samtal med den lokale graver. En begravelseskiste m. polstring kr. 6.195,-. Udgiften til bedemand fra: kr. 12.958,-. Det samlede prisoverslag eksempel 3 vil være fra kr. 26.535,-.