Glem ikke

Bankkonti lukkes øjeblikkeligt - Få en aftale med banken. Vær opmærksom på PBS, og få en samtale med banken om, hvad der skal betales.

Er der abonnementer til avis, bogklubber, foreninger m.m. .

Bolig: Opsigelse af lejekontrakt - boligforening, privatlejemål, ældrebolig m.m.

Forsikringer/Kontingenter.

Offentlige myndigheder: Tilskud, ydelser og pensionsudbetalinger. Disse udbetalinger standser automatisk, men ikke før de enkelte myndigheder, via dødsanmeldelsen, få kendskab til dødsfaldet. I nogle tilfælde kan det betyde, at der udbetales penge, som der ikke er berettigelse til. Man bør derfor være opmærksom på, at nogle af disse udbetalinger måske skal tilbagebetales.

Skat reguleres det følgende år.

Det er vigtigt at bemærke, at længstlevende succederer (indtræder) i førsteafdødes skattemæssige stilling. Det betyder at længstlevende går glip af det dobbelte personfradrag. Bliver den samlede indtægt stor, indtræder der topskat. Konsekvensen er en ekstraskat i det følgende skatteår - vær opmærksom på dette.