Dødsfald

Vi forestår alle de praktiske opgaver ved planlægning og gennemførelse af højtideligheden.

Samtale

Tager kontakt til offentlige myndigheder, afhenter dødsattest og foretager anmeldelse til begravelsesmyndigheden.

Er behjælpelige med dødsannonce og indrykning i aviser. Bestilling af kiste, urne, trykte salmer, kistedekorationer, blomster og transport med rustvogn etc...

Kontakter kirkegård og/eller krematorium, fagforening, sygeforsikring, gruppelivsforsikring og livsforsikring.

Jeg er medlem af Danske Bedemænd, som er en landsdækkende brancheforening. Jeg er eksamineret bedemand via Danske Bedemænd, og er tilsluttet en garantiordning samt personligt underlagt etiske regler.